A Juan Ramón Jiménez

(32 cartas)

 • Mayo-junio de 1903.
 • Mayo-junio de 1903.
 • Junio de 1903.
 • Octubre de 1903.
 • Enero de 1904.
 • Enero de 1904.
 • Finales de enero de 1904.
 • Marzo-abril de 1904.
 • Abril de 1904.
 • Finales de abril de 1904.
 • Febrero de 1905.
 • 20 de septiembre de 1911.
 • 8 de febrero de 1912.
 • Marzo-abril de 1913.
 • Finales de abril de 1913.
 • Mayo 1913.
 • Principios de junio de 1913.
 • Verano de 1913.
 • 28 de diciembre de 1914.
 • 4 de febrero de 1915.
 • Finales de febrero de 1815.
 • Finales de 1915.
 • Otoño de 1916.
 • Mediados de abril de 1917.
 • Finales de 1919.
 • 3 de mayo de 1921.
 • Mayo De 1921.
 • Julio de 1921.
 • 4 de septiembre de 1921.
 • 23 de diciembre de 1921.
 • Principios de 1922.